«

»

нов 16

Poslovnik – nova šansa za stare greške

U saradnji sa Timskom inicijativnom mladih pokrenuli smo anketu „Idealan prodekan/ka“ sa svrhom da studentе Fakulteta političkih nauka pitamo za mišljenje o tome kakav treba da bude savršen/a student/kinja prodekan/ka. Povod za akciju bilo je pokretanje ideje o izmeni načina izbora studenta prodekana, što je u časopisu TIMformator, vrlo lepo objašnjeno, a mi vam dajemo odlomak iz istog:

Predstavnici i predstavnice svih studentskih organizacija zastupljenih u Studentskom parlamentu fakulteta započeli su rad na izmeni i dopuni aktuelnog Poslovnika Studentskog parlamenta FPN-a. Neki članovi su jednoglasno izbrisani ili izmenjeni, a žučna rasprava se još uvek vodi kada su u pitanju dve suštinski bitne tačke: izbor studenta prodekana i uvođenje novih funkcija.

Prvi spor je nastao kada su predstavnici Debatnog kluba i Timske inicijative mladih izneli predlog o izmeni načina izbora studenta prodekana. Naravno, ovo nije odluka koju donosi sam Parlament, već Savet fakulteta, ali na predlog Parlamenta koji mora da bude dostavljen početkom decembra, ukoliko želimo da Savet razmotri našu ideju i, uz malo sreće, unese potrebne izmene već za izbore 2013. godine.

Trenutno, student prodekan se bira tako što ga predloži član parlamenta, a zatim ga većina izglasa. Krajnju reč ima Savet fakulteta koji, takođe, mora da da saglasnost.

Problem sa takvim načinom izbora je to što mesto studenta prodekana služi za zadovoljavanje interesa studentskih organizacija. Ko god je iole upoznat sa funkcionisanjem postizbornih pregovora, zna da se tada ne vodi računa o ličnim kvalitetima kandidata, već isključivo o računici „ja tebi – ti meni“. Što je još gore, mandat studenta prodekana se iz godine u godinu deli na dva dela, pa tako FPN predstavlja jedinstven slučaj da ima po 2 studenta prodekana godišnje. Šest meseci nije dovoljno dug period da se bilo ko upozna sa svim obavezama koje student prodekan ima, a kamoli da rešava goruća studentska pitanja. Takođe, studenti prilikom glasanja za članove studentskog parlamenta, to jest, za studentske organizacije, vrlo često ili gotovo nikad ne znaju ko će biti njihov kandidat za studenta prodekana.

Naša ideja je da se uvede neposredan izbor. To bi u praksi značilo da studenti biraju između nekoliko kandidata lično, bez obzira na plasman njihovih organizacija (ako su članovi neke) na parlamentarnim izborima. Samim tim, izabrana ličnost bi imala veći legitimitet i odgovornost u odnosu na dosadašnje. FPN bi prestao da bude predmet podsmeha na Beogradskom Univerzitetu jer bi ga cele godine predstavljala jedna osoba, kao što je slucaj i sa svim drugim fakultetima. Kao i do sada, student prodekan bi odgovarao Savetu fakulteta, ali i studentskom parlamentu. Budući da za svoj rad prima platu, kao i Predsednik parlamenta, male su šanse da bi na polovini mandata dao ostavku. Čak i u slucaju da se to dogodi, njegovo mesto bi zauzeo prvi sledeći kandidat po broju osvojenih glasova na izborima.

Timska inicijativa mladih i Debatni klub, kao dve organizacije koje su iznedrile nekoliko uspešnih studenata prodekana (među kojima je i prva prodekanka, ali i student prorektor), na osnovu svog iskustva su došle do zaključka da je ovakvo rešenje najbolje za sve studente.

Kako bismo potkrepili ili opovrgli naše stavove, za vas smo sastavili anketu „Idealan prodekan/ka“ koja se nalazi na 7. i 8. stranici Timformatora, a može se naći i u elektronskoj formi ovde. Rezultati ankete ce biti objavljeni na oglasnim tablama fakulteta, Facebook-u i sajtovima naših organizacija.

Ceo TIMformator možete pročitati klikom na sliku.