↑ Return to Opšti podaci

O debati

Debatovanje predstavlja simulaciju agrumentovanog vođenja diskusije koja se zasniva na formalnom nadmetanju u rasuđivanju, visprenosti i retoričkoj veštini.

Debateri nastoje da razložno odbrane svoje pozicije mišljenja, koristeći logičke i teorijske konstrukcije u formulisanju argumenata i odgovoru na njih. Na ovaj način učesnici stiču veštine da kritički vide i jasno definišu problem, da individualno i racionalno donesu odluke koje će javno i uverljivo braniti pri čemu će biti tolerantni prema protivničkoj strani. Naglasak je na pravilnom, jasnom i argumentovanom izražavanju koje će stavove “druge strane” kritički propitivati, ali uvek u granicama kulturnog i tolerantnog ophođenja.

U zavisnosti od formata, u debatovanju se nadmeću dva, odnosno četiri tima, koji naizmenično zastupaju i brane afirmativnu i negativnu stranu.

Debatni program se kontinuirano realizuje na Fakultetu političkih nauka od 2002. godine. Generacije naših debatera su uspešno predstavljale Fakultet političkih nauka na brojnim domaćim i inostranim takmičenjima. Zbog svog značaja u razvoju veština koje su neophodne svakom politikologu, 2006. godine odlučeno je da debatovanje bude uvršćeno u ponudu fakultativnih modula na Fakultetu političkih nauka.

Biti debater znači poštovati Debaterski kod, koji je bio sastavljen od najpoznatijeg debatera na svetu, tzv. Tune, koji je važio za debatnog gurua. Njegovo pravo ime bilo je Alfred Snajder, bivši predsednik Svetskog debatnog instituta, koji je radio na Univerzitetu u Vermontu, SAD.

Debaterski kod

Ja sam debater. Trudiću se da budem dostojan ove titule tako što ću poštovati debaterski kod.   PRAVILA ZA MENE – Istražiću svoju temu i znaću tačno o čemu pričam. – Poštovaću temu debate. – Izabraću ubeđivanje pre nego prisilu i nasilje. – Učiću iz pobeda, a posebno iz poraza. – Biću velikodušan pobednik i …

Pogledajte stranicu »