Aktivizam

Zašto debatovati?

Edukacija

Debatni klub Fakulteta političkih nauka od svog osnivanja, pa do danas, nastoji da studentima FPN-a (kao i svim zainteresovanim pojedincima) omogući da nauče nešto novo i koristno, što će im pomoći da u kasnijem akademskom radu ili poslu u struci savladaju prepreke koje ih očekuju. Jedna od tih stvari svakako jeste debata kao vid javnog …

Pogledajte stranicu »

projekti

Projekti

Debatni klub Fakulteta političkih nauka ima za cilj da studentima FPN-a omogući da vide, čuju i probaju nešto više od onoga što im se nudi regularno na fakultetu. Cenimo društveni aktivizam i studente koji žele da budu aktivni u poboljšanju odnosa u društvu. Kao zajednica zasnovana pre svega na dobrom duhu, radnoj atmosferi i znanju …

Pogledajte stranicu »

Studentska politika

Pogledajte stranicu »