«

»

DK FPN na „Decembarcu“ 2015.

Čak tri početnička tima sa Fakulteta političkih nauka uspelo je da brejkuje u polufinale tradicionalnog početničkog turnira „Decembarac“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je održan 12. i 13. decembra 2015. godine. Posle 5 zanimljivih rundi, timovi „Žene i po“ (Marta Vasić i Bojana Vuletić), „Filip i Luka“ (Filip Stanarčić i Luka Petrović), kao i tim „Copetova…Copetova…“ (Dušan Jablan i Petar Murović), uspeli su da sakupe dovoljan broj timskih poena da se plasiraju u najboljih 8 timova turnira. Teme preliminarnih rundi bile su:

  1. Ovaj dom bi mlađima od 30 godina dao 2 glasa na izborima.
  2. Novinar je sa 100% sigurnosti utvrdio da je Novak Đokovic gej. Ovaj dom bi objavio dokaz.
  3. Ovaj dom bi privatizovao muzeje u Srbiji.
  4. Ovaj dom veruje da države sa velikim socijalnim davanjima treba da ih zamene univerzalnim osnovnim prihodom.
  5. Ovaj dom veruje da mediji ne treba da izveštavaju o privatnom životu političara.

Tema polufinala bila je: „Ovaj dom veruje da politički lideri Srba u Vukovaru ne treba da traže priznavanje ćiriličnog pisma“. Filip Stanarčić, student prve godine osnovnih akademskih studija međunarodne politike, i Luka Petrović, student treće godine osnovnih akademskih studija međunarodne politike, uspeli su da se plasiraju u finale ovog turnira, čija je tema bila: „Ovaj dom veruje da konzumerizam donosi više štete nego koristi“. Ipak, tim „Ljupka Stević“ sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu osvojio je „Decembarac“.

Četiri polaznika osnovnog kursa debate na Fakultetu političkih nauka uspelo je da osvoji veoma visok broj

Deo ekipe DK FPN sa koordinatorkama, Virdžinijom i Aleksandrom

govorničkih poena – Luka Petrović bio je 4. govornik turnira (prosek 74,59), Marta Vasić bila je 7. govornica turnira (prosek 74,2), Bojana Vuletić bila je 8. govornica turnira (prosek 73,2), kao i Biljana Petrović, 10. govornica turnira (prosek 72,79).