↑ Return to Projekti

Uvod u lobotomiju

U saradnji sa Timskom inicijativom mladih, Debatni klub Fakulteta političkih nauka je pokrenuo projekat Uvod u lobotomiju.

Reč je o prikupljanju suvišnih delova iz literature koja se koristi  u predmetima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (irelevantne, nepotrebne, „genijalne“ rečenice – koje služe više kvantitetu nego kvalitetu sadržaja).

Sav materijal će na kraju biti objavljen u vidu zbirke u štampanoj formi i biće dostavljen relevantnim organima. Cilj nam je da se skrene pažnja na nesklad koji postoji između literature koju obrađujemo i prvobitnih ciljeva, svrha i željenih ishoda predmeta.

Projekat možete podržati i Vi tako što ćete citat iz knjige koju koristite na nekom od predmeta na FPN-u poslati na naš mail: genijalno@hotmail.rs, pri čemu treba navesti ime i prezime autora, tačan naziv knjige, godinu izdanja, izdavača i predmet na kome obrađujete tu knjigu. Projekat je započet 1. juna 2012. godine. Možete ga pratiti na našoj Facebook stranici.

Projekat su podržali: Klub za Ujedinjene nacije i Evropski studentski forum.

 Broj članova Facebook grupe:                                                                 Broj pristiglih citata: 94

datum broj članova
1. jun 142
9. jul 700
22. februar 679