↑ Return to Opšti podaci

O Otvorenoj komunikaciji

15 godina rada na razvoju moći argumentacije, kluture i javnog nastupa

Srednjoškolski debatni program pokrenuo je 1994. godine Fond za otvoreno društvo u Jugoslaviji, kao i u drugim post-komunističkim zemaljama.

Prva generacija debatera maturirala je u leto 1997. godine i pošto smo želeli da nastavimo da se bavimo debatovanjem, u novembru 1997. osnovali smo i registrovali Otvorenu komunikaciju (OK) kao nezavisnu, studentsku, nevladinu organizaciju.

Otvorena komunikacija, univerzitetska debatna mreža, osnovana je od strane profesora i studenata Univerziteta u Beogradu. Misija Otvorene komunikacije je da promoviše debatu kao obrazovni metod i sredstvo političke i društvene komunikacije.

Prvobitno je postojala samo na Pravnom fakultetu kao njegov debatni klub, nakon čega se proširila i na ostatak univerziteta. Od 2002. godine Otvorena komunikacija je prisutna na Fakultetu političkih nauka kroz rad Debatnog kluba. Ubrzo je osnovan debatni klub i na Fakultetu organizacionih nauka, a od 2010. godine debatni klub nastaje na Ekonomskom fakultetu, Filološkom fakultetu, Fizičkom fakultetu i Univerzitetu Singidunum, kao i i srednjoškolski debatni program u Matematičkoj gimnaziji i Trećoj beogradskoj gimnaziji.

Njene obrazovne programe iz oblasti debate, komunikacije, kritičkog razmišljanja, argumentacije, građenja slučaja i javnog nastupa do sada je završilo više od 1.200 studenata.

Posebno mesto među godišnjim projektima Otvorene komunikacije zauzimaju Belgrade Open – međunarodni debatni turnir, koji okuplja 150 učesnika iz celog sveta i Serbia Summer Debate Camp, sedmodnevni intezivni debatni trening i turnir na kojem su učestvovali studenti iz Srbije, regiona i Sjedinjenih Američkih Država.

Zahvaljujući prethodnom iskustvu u organizaciji međunarodnih debatnih takmičenja, i posvećenosti razvoju debate kroz obrazovne programe, Evropski univerzitetski debatni savet je avgusta ove godine jednoglasno podržao kandidaturu Otvorene komunikacije za organizaciju Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012.

Sajt: ok.org.rs
Info: info@ok.org.rs
Stranica: facebook
Twitter: @okdebate