↑ Return to Studentska politika

Idealan student prodekan/ka

Debatni klub Fakulteta političkih nauka i Timska inicijativa mladih su započeli akciju Idealan student prodekan/ka sa ciljem da naše koleginice i kolege studente upoznamo sa time ko je, odnosno šta je student prodekan na Fakultetu političkih nauka, koja su njegova prava i dužnosti, kao i koja je njegova uloga u životima svih nas.

Akcija je započeta anketom koja je cirkulisala među studentima preko interneta, putem Fejsbuk grupa i u pisanoj formi, preko časopisa Timformator. Anketa je sadržala 21 pitanje, od kojih su 4 bila vezana za identifikaciju ispitanika, tj. ciljne grupe. Prikupljanje rezultata je trajalo od 3. novembra do 10. decembra 2012. godine. Ukupno 144 studenata sa svih smerova i godina je popunilo anketu.

Rezultati ankete

Ispod možete videti grafički prikaz odgovora na pitanja koja su postavljena u anketi. Radi lakšeg praćenja, možete videti pitanje na koje se odnosi grafik, odmah ispod grafika.

Idealan kandidat je kog pola? Da li je pol presudan za mesto prodekana?

Idealan kandidat ima koji prosek ocena? Da li je prosek presudan za mesto prodekana?

Idealan kandidat je na godini studija? Da li je godina na kojoj je presudna za mesto prodekana?

Idealan kandidat je ostvario koliko ESPB? Da li je broj položenih ispita u godini presudan za mesto prodekana?

Idealan kandidat ima status? Da li je način finansiranja studija presudan za mesto prodekana?

Idealan kandidat je na kom smeru? Da li je smer presudan za mesto prodekana?

Tačan odgovor je Pajazit Pomak.

Kako ocenjujete studentske organizacije i njihov rad na zaštiti studentskih interesa FPN-u u celosti? Srednja ocena je 4,93.

Da li ste član neke studentske organizacije na FPN-u?

Tačan odgovor je 12, mada i njega treba uzeti sa rezervom. Sve u svemu dobili smo preko 25 različitih odgovora na ovo pitanje.

Da li smatrate da student prodekan treba da bude član neke studentske organizacije? Da li je članstvo u organizaciji presudno za studenta prodekana?

Da li idealan kandidat treba da bude član neke političke stranke? Da li je članstvo u stranci presudno za studenta prodekana?

Da li ste učestvovali na studentskim izborima u aprilu 2012. na FPN-u? Da li ste glasali na tim izborima?

Da li je u redu da Studentski parlament bira studenta prodekana? Da li je u redu da glasovima studenata u parlamentu bude izabran student prodekan?

Tačan odgovor je 25.

Tačan odgovor je 8. Od toga 4 imaju većinu sa 13 mandata.

Kada se sagledaju ovi rezultati, postaje jasno zašto smo pokrenuli ovu akciju. Obaveštavanje studenata o njihovim pravima, kao i dužnostima je veoma bitno, te je nedopustivo da studenti ne znaju ko ih predstavlja, a istovremeno su glasali za te ljude, tačnije organizacije. To je jedan od razloga zašto insistiramo na promeni načina izbora, pre svega studenta prodekana, a anketa je pokazala da se većina ispitanika slaže sa idejom da Studentski parlament ne treba da bude jedini faktor koji će odlučiti ko će imenom i prezimenom predstavljati sve nas u svim studentskim telima na višem nivou.