↑ Return to Opšti podaci

O nama

Već deset godina naše kolege – studente Fakulteta političkih nauka, podučavamo veštini debatovanja i argumentovanog vođenja dijaloga. Rad na unapređenju javnog nastupa trebalo bi da je jedna od osnovnih aspiracija studenata našeg fakulteta, pa rukovođeni tom idejom i organizujemo debatne radionice za sve zainteresovane studente.

U proteklih nekoliko godina organizovali smo veći broj posećenih debata i tribina, na kojima su, pored članova Debatnog kluba učešće uzeli i mnogi eminentni stručnjaci i profesori. Teme na koje se debatuje po pravilu su vrlo aktuelne i od izuzetnog društvenog značaja.

Članovi Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka imaju prilike svake godine da učestvuju na debatnim turnirima, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Mogućnost putovanja i upoznavanja debatera iz drugih krajeva od neprocenjivog su značaja.

Vaš Debatni klub.

E-mail: debatni.klub@gmail.com
Stranica: facebook

Đorđe Jovićević

Naši članovi

A Aleksa Boljanović Aleksandar Jovančić Aleksandar Starčević Ana Kostadinović Anđela Cvetković Anđela Milivojević   B Bojana Latinović Bojana Ružić Bojana Stefanović Bojana Stojanović Bojana Tucović Bosiljka Ostojić Branko Marković D Damjan Marković Damjan Raičević Danijela Vojinović Danijela Pankas Danilo Stošić Danilo Vukmirović Dragan Momčilović Dragana Milovanović Dragana Mrvoš Dušan Jovčić Đ Đorđe Jovićević Đorđe Pavićević …

Pogledajte stranicu »