↑ Return to Takmičenja

Domaća

Turniri koji se održavaju pod pokroviteljstvom Otvorene komunikacije, već godinama beleže izuzetnu posećenost i veoma su cenjeni u svetu. Mnogi turniri u kojima su učestvovali samo domaći takmičari, vremenom su prerasli u izuzetno kvalitetne regionalne, pa čak i evropske turnire.

Naši debateri se takmiče na svim turnirima u Srbiji, pre svega jer su to turniri koji svojim kvalitetom omogućavaju debaterima da napreduju i postanu vrhunski. Neki od debatera koji su danas u evropskom i svetskom vrhu, upravo su svoje prve debatne korake učinili na ovim turnirima.

Spisak domaćih debatnih turnira na kojima su učestvovali naši debateri:

  • Deni Krejn – Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Decembarac – Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Monopol – Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • ProAm – Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Plakat Deni Krejn 2011.

Deni Krejn

Tradicionalni majski debatni turnir Fakulteta političkih nauka je jedan od najvećih regionalnih turnira u Srbiji, a prvi put je organizovan 2002. godine. Svoje prepoznatljivo ime Deni Krejn nosi od 2009. godine, kada su debateri FPN-a odlučili da njihov turnir nosi ime glavnog lika iz poznate američke serije Bostonski advokati, koji svojim impresivnim govorima u sudnici uvek dobija …

Pogledajte stranicu »