↑ Return to Aktivizam

Edukacija

Debatni klub Fakulteta političkih nauka od svog osnivanja, pa do danas, nastoji da studentima FPN-a (kao i svim zainteresovanim pojedincima) omogući da nauče nešto novo i koristno, što će im pomoći da u kasnijem akademskom radu ili poslu u struci savladaju prepreke koje ih očekuju.

Jedna od tih stvari svakako jeste debata kao vid javnog nastupa, gde se od polaznika naših edukativnih kurseva očekuje da izlože svoje argumente u odbranu teze koja im je data pred širokim auditorijumom. Takođe tu su i razne vrste predavanja i tribina koje organizujemo u saradnji sa raznim organizacijama, institucijama i pojedincima, na kojima se može čuti svašta novo, neretko i ekskluzivno.

Borimo se protiv tabua i jedna smo od retkih studentskih organizacija koja jasno i glasno podržava slobodu govora i argumentovanu raspravu na bilo koju temu. Za nas nema suvišnih, nepristojnih ili pak nepoželjnih tema za debatu. Dovoljno je da je tema aktuelna i da za nju postoji veliko interesovanje.

Debater u akciji

Radionice

Radionice Debatnog kluba na Fakultetu političkih nauka održavaju se u kontinuitetu od 2002. godine. Debatni program se sprovodi tokom jedne akademske godine, podeljen na prvi i drugi semestar. Debatni program koji se odvija na FPN-u je početni kurs debatovanja koji ima za cilj da sve zainteresovane studente upozna sa debatom i da ih potpuno osposobi …

Pogledajte stranicu »

Pobedimo tišinu

Tribine

Pored debatovanja, organizujemo različite vrsta tribina i predavanja. Tribine obično prate trenutna dešavanja u Srbiji, ali i u svetu. Na ovaj način želimo da omogućimo studentima našeg fakulteta da prošire svoje znanje nečim što ne mogu da nađu u udžbenicima. To su jedinstvene prilike gde mogu naučiti dosta toga što im može koristiti, kako u …

Pogledajte stranicu »