↑ Return to Tribine

Welcome to Srbija

Tema ove tribine bio je uticaj popularne kulture i popularnih kanala komunikacije na sistem vrednosti. Kroz diskusiju sa našim gostima, studenti su imali prilike da shvate na koji način današnji mediji, a posebno muzika, tačnije pop-kultura utiču na mlade ljude i njihovo ponašanje. Kako je zamišljena budućnost Srbije u celoj priči i na čemu treba raditi da bi se ona ostvarila, samo su neke od pitanja na koja su naši gosti davali svoje odgovore. Studenti su se posebno potrudili da postave neka interesantna pitanja, što teža, što laka. U duhu debate, bilo je dosta suprotstavljenih mišljenja i pogleda na temu, ali ono što je nama naročito bitno, jeste da su bile i reči hvale.

Posebnu pohvalu zaslužuje naš kolega, Milan Simonović, koji je najviše zaslužan za organizaciju i uspešnost ove tribine, koja je bila i najposećenija tribina na Fakultetu političkih nauka u akademskoj 2011/12.

Gosti:

  • Blažo Vujović, član hip-hop sastava Beogradski Sindikat
  • Feđa Dimovićčlan hip-hop sastava Beogradski Sindikat
  • Ognjen Jankovićčlan hip-hop sastava Beogradski Sindikat
  • Aleksandar Protićčlan hip-hop sastava Beogradski Sindikat