↑ Return to Tribine

Changing population, development and poverty paradigms

Predavanje je organizovao Fakultet političkih nauka u saradnji sa našom studentskom organizacijom, Debatnim klubom, na temu „Promene u stanovništvu, razvoj i paradigme siromaštva“ .

Predavanje je održao profesor Fransoa M. Fara koji je imenovan za predstavnika UNFPA (Fond za stanovništvo UN) za Rumuniju i za direktora fonda za Makedoniju, Moldaviju i Srbiju, od novembra 2009. Gospodin Fara je više od deset godina bio stalni predstavnik UNFPA u velikom broju zemalja, uključujući Indiju, Pakistan i Ugandu, Kamerun, Butan i Avganistan.

Predavač:

  • Fransoa Fara, profesor