↑ Return to Prezentacione debate

Srbija (ni)je vojno neutralna

Nakon diskusije o konceptu vojne neutralnosti održana je debata na temu „Srbija ni(je) vojno neutralna“ u organizaciji Debatnog kluba, a u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji. Ova javna debata je deo projekta “Konsolidovanje procesa demokratizacije sektora bezbednosti u Srbiji” koji realizuje Misija OEBS-a u Srbiji, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka.

Učesnici debate bili su:

  • Đorđe Jovićević, kao član vlade
  • Dragana Milovanović , kao član vlade
  • Mirjana Nikolić, kao član opozicije
  • Damjan Raičević, kao član opozicije

Počasni gosti:

  • predstavnici Misije OEBS u Srbiji,
  • vojni atašei ambasada Austrije i Švajcarske,
  • predstavnici Ministarstva odbrane Republike Srbije,
  • profesori Fakulteta političkih nauka,
  • studenti sa Univerziteta u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru.

Izveštaj o ovoj debati možete pročitati ovde.