↑ Return to Prezentacione debate

Povorka ponosa: za i protiv

Debatni klub Fakulteta političkih nauka organizovao je prezentacionu debatu pod nazivom “Povorka ponosa – Za i Protiv”. Debateri, studenti Fakulteta političkih nauka, Predrag Petričević i Anđela Milivojević, predstavljali su vladu, a na strani opozicije našli su se Slobodan Milenković, takođe sa FPN-a, i Milan Krstanović, sa Fakulteta organizacionih nauka.

Debateri su davali naglasak na slobodi kao vrhunskoj vrednosti, ali i na nespremnosti Srbije za takav korak. Na kraju same debate, publika je imala priliku da svojim glasovima odluči pobednika, ali što se tiče ovog problema tj. pitanja, ona je, kao i javnost u Srbiji, bila podeljena. Nakon debate, gosti su imali priliku da iznesu i svoje mišljenje, kako o uspešnosti same debate, tako i o samoj temi.

Gosti debate:

  • Gorčin Stojanović, reditelj
  • Đorđe Pavićevićprofesor na Fakultetu političkih nauka
  • Vladimir Pavićevićasistent na Fakultetu političkih nauka

Izveštaje o debati možete pogledati na sajtu FPN-a, kao i na sajtu GayEcho.