↑ Return to Prezentacione debate

Podela Kosova: za i protiv

Prezentaciona debata na temu „Podela Kosova: za i protiv“, održana je 2007. godine i predstavljala je debatni duel studenata Fakulteta političkih nauka i studenata Pravnog fakulteta. Cilj je bio objedinjavanje argumenata za i argumenata protiv, kao što je to i običaj u debati, kako bi studenti imali jedinstvenu priliku da izgrade, ukoliko ga još nisu izgradili, svoj stav po ovom pitanju. Naši gosti su upotpunili ovu javnu debatu svojim viđenjem ovog problema.

Gosti debate:

  • Dušan JanjićForum za etničke odnose
  • Slaviša Orlović, profesor na Fakultetu političkih nauka
  • Đorđe Pavićevićprofesor na Fakultetu političkih nauka
  • Vladimir Pavićevićasistent na Fakultetu političkih nauka
  • Dejan Pavlović, asistent na Fakultetu političkih nauka