«

»

окт 08

Predstavnici DK u Studentskom parlamentu za Vas

Poštovane kolege i koleginice,

Obaveštavamo Vas da je počelo novo zasedanje studentskog parlamenta za 2013/2014 godinu i da je Debatni klub delegirao dve predstavnice i jednog predstavnika, zbog svog kredibiliteta smo odlučili da ostanemo opozicija i u ovom sastavu parlamenta.

Debatni klub nije podržao izbog novog studenta prodekana kao ni predsednika parlamenta, ali ćemo u cilju podoljšavanja položaja studenata sarađivati sa njima.

Nas kao predstavnike (Tina Djukanovic, Marija Markovic i Vladimir Kljajić) koje ste glasali možete kontaktirati na dk.studentskiparlament@yahoo.com i postaviti bilo koje pitanje ili zahtev za koje postoji razumna pretpostavka da možemo da vam odgovorimo ili da je podržimo.

Naši prioriteti za ovaj semestar će pored promocije debate kao akademskog kursa koji želimo da bude akreditovan, biće i konkretne inicijative kao što su inicijativa za ubrzavanje otvaranja naloga za studente za korišćenje brzog bežičnog interneta u zgradi fakulteta na mreži Eduroam kojoj se i naš fakulet priključio, modifikacija čitaonice da studenti imaju više utičnica za struju, a ne samo tri kao što je sad slučaj, uređenje WC kod kluba Politikolog u podrumu, obaveštenje profesorima i asistenatima da se informišu da ako imaju među svojim studentima osobe sa poteškoćama u kretanju da vežbe i predavanja održavaju u delu fakulteta gde za to ima uslova da ti studenti bez napora mogu prisustvovati, kao i mnoge druge koje već sprovodimo.

Daćemo punu podršku svim organizacijama i studentima za održavanje tribina, seminara i ostalih korisnih akcija za studente.

Želimo Vam srećan početak godine.

Srdačno,

Predstavnici DK u studentskom parlamentu