«

»

мар 06

Debata u Budimpešti

Prošlog vikenda je održan debatni turnir Budapest Open, čiji su domaćini bili Corvinus Univerzitet i Centralno-evropski Univerzitet. Turnir je okupio 52 ekipe iz celog sveta, a najviše predstavnika je poslala naša zemlja. Među šest timova, tj. među 12 debatera, bila su i četiri debatera iz Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka.

Glavni jezik turnira bio je engleski, a evo na koje se teme debatovalo:

R1: This House Would create separate state schools for those who are LGBTQI (Ovaj dom bi stvorio posebne škole za one koji su LGBTQI).

R2: This House Believes That former colonial powers should never militarily intervene in their former colonies (Ovaj dom veruje da bivše kolonijalne sile ne trebaju nikada da intervenišu vojnom silom u svojim bivšim kolonijama).

R3: This House Believes That in order to continue eating meat, each individual should have to slaughter a meat-giving animal (Ovaj dom veruje da ukoliko želi da nastavi da se hrani mesom, svaki pojedinac treba da zakolje životinju koja je izvor mesa koje jede).

R4: This House Would abolish all term limitations for elected officials in high offices (Ovaj dom bi ukinuo sva vremenska ograničenja mandata za izabrane čelnike na visokim pozicijama).

Polufinale: This House Would require all isolated religious communities to give all 18-year-olds a Rumspringa(Ovaj dom traži da sve izolovane verske zajednice omoguće svim 18-ogodišnjacima Rumspringu).

Finale: This House Believes That the European Union institutions should block sites in EU member states that use negative ethnic, religious or ethnic stereotypes (Ovaj dom veruje da institucije Evropske unije trebaju da blokiraju sajtove zemalja članica koje koriste negativne etničke ili verske stereotipe).

Nakon prve četiri ili nakon tzv. preliminarnih rundi, jedan tim sa našeg fakulteta, u sastavu Helena IvanovStefan Siridžanski, našao se među osam najboljih. Ipak, i pored solidnih govora u polufinalu, nisu uspeli da se plasiraju u finale. Turnir su osvojile Sarina Selek (Sarina Selleck) i Beka Vajt (Becca White) sa Univerziteta u Vermontu, SAD.

Rezultati srpskih timova na ovogodišnjem budipeštanskom debatnom turniru su sledeći:

  • Helena Ivanov i Stefan Siridžanski  - 8. mesto – 9 poena – 615 govorničkih
  • Viktor Prlja i Marija Simić – 15. mesto – 7 poena – 624 govorničkih
  • Selena Torlaković i Jovan Petronijević – 18. mesto – 7 poena – 592 govorničkih
  • Nikola Sugaris i Luna Milatović – 22. mesto – 7 poena – 578 govorničkih
  • Sara Tamindžić i Maja Milovanović – 29. mesto – 6 poena – 578 govorničkih
  • Jelisaveta Stanišić i Aleksandar Milanović – 31. mesto – 5 poena – 592 govorničkih

Osim toga, naši debateri su ostvarili i dobre rezultate kao individualni govornici na turniru. Naročito treba pohvaliti debaterke sa našeg fakulteta – Helenu Ivanov koja osim što je 19. govornik turnira je i drugi govornik u „novice“ kategoriji (debateri u prvoj godini debatovanja na engleskom jeziku), kao i Mariju Simić, koja je ostvarila najbolji rezultat među govornicima kojima engleski nije maternji jezik i našla se među 10 najboljih govornika turnira.

Evo i ranga naših debatera po govorničkim poenima:

9. Marija Simić – 313 govorničkih poena
14. Viktor Prlja – 311 govorničkih poena
19. Helena Ivanov – 309 govorničkih poena
22. Stefan Siridžanski – 306 govorničkih poena
31. Selena Torlaković – 300 govorničkih poena
34. Jelisaveta Stanišić – 299 govorničkih poena
50. Aleksandar Milanović – 293 govorničkih poena
52. Jovan Petronijević – 292 govorničkih poena
57. Sara Tamindžić – 291 govorničkih poena
62. Nikola Sugaris – 289 govorničkih poena
62. Luna Milatović – 289 govorničkih poena
75. Maja Milovanović – 287 govorničkih poena

Pored srpskih debatera, na Budapest Open-u bilo je i srpskih debatnih sudija. Tako su Nebojša Kolundžić i Milan Vignjević bili pozvani u Budimpeštu kao sudije, a da poziv nije bio uzaludan, dokazali su time što su sudili i polufinalnu debatu.

Što se tiče Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka, izuzetno smo ponosni na sve naše učesnike ovog turnira i unapred se radujemo idućim turnirima, poput turnira u Beču, Splitu i drugim, gde će naši članovi pokazati jačinu i kvalitet srpske debatne škole. Za sve vas koji biste voleli da učestvujete na debatnim turnirima i da se takmičite u prestižnim evropskim i svetskim gradovima i kulturnim centrima, javite nam se i pridružite nam se na debatnim radionicama koje održavamo svake nedelje na FPN-u.

Srpska delegacija